دوره 10، شماره 1 - ( 1397 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

هم‌سویی با شاهنامه در تجدید حیات هنری و احیا هویت ایرانی


ص. 36-1
چکیده (9654 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2307 دریافت)


تأثیر سیاست‌های کشورداری مغولان بر جایگاه اجتماعی و سیاسی اصناف در ایران


ص. 54-37
چکیده (9493 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2637 دریافت)


ساختار و کارکردهای خانواده ایرانی در دوره «مادها»


ص. 80-55
چکیده (9424 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2789 دریافت)


نشانگان فروپاشي دودمان قاجار از منظر سیاحت‌نامه‌ ابراهیم‌بیگ


ص. 100-81
چکیده (9087 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2017 دریافت)


بازنگری مذهب الیماییدها براساس برخی شواهد باستان‌شناختی


ص. 122-101
چکیده (9470 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2546 دریافت)


تداوم زندگی کوچ‌نشینی از دوره پیش از تاریخ تا عصر حاضر در منطقه میان‌کوه شهرستان اردل؛ بر پایه مدارک باستان‌شناختی


ص. 147-123
چکیده (9239 مشاهده) | متن کامل (PDF) (3442 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 147