دوره 11، شماره 2 - ( 1398 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

رویکردی جامعه شناختی بر مناسبات میان سلطنت و وزارت در دوره نخست غزنوی (387- 431 هـ/ 997- 1040م)


ص. 1-28
چکیده (2292 مشاهده) | متن کامل (PDF) (321 دریافت)


ساختار خانواده ایرانی در دوره ساسانی


ص. 29-54
چکیده (2428 مشاهده) | متن کامل (PDF) (376 دریافت)


تأثیر نشریات محلی فارس بر خودآگاهی سیاسی ـ اجتماعی زنان این ایالت در دوره گذار از قاجار به پهلوی(1290-1310.ش)


ص. 55-86
چکیده (2449 مشاهده) | متن کامل (PDF) (314 دریافت)


واکاوی جامعه‌شناختی نماد دایره در ساختارهای تدفینی عصرآهن مطالعه موردی گورستان‌های حوزه‌ی رود مشگین‌چایی


ص. 87-116
چکیده (2209 مشاهده) | متن کامل (PDF) (328 دریافت)


بررسی حالت ایستایی در دوران پیش از تاریخ سرزمین ما(بر بنیاد نظریه تمدنی توینبی و تطبیق با شواهد باستانی)


ص. 147-174
چکیده (47666 مشاهده) | متن کامل (PDF) (480 دریافت)


بازتاب اعتراض‌های اجتماعی در فیلم‌های دهه‌ی 1350 (مطالعه‌ی موردی: اسرار گنج دره‌ی جنی (1352)، تنگسیر (1353)، سفر سنگ (1356).


ص. 175-202
چکیده (2246 مشاهده) | متن کامل (PDF) (339 دریافت)


بیزگرایی و مطالعات تاریخی در علوم اجتماعی


ص. 203-228
چکیده (2021 مشاهده) | متن کامل (PDF) (327 دریافت)


تحلیل جامعه‌شناختی موانع رشد اقتصاد سرمایه‌داری در ایران (مطالعه موردی نیمه پایانی دوره قاجار)


ص. 229-252
چکیده (2103 مشاهده) | متن کامل (PDF) (502 دریافت)


مطالعه تطبیقی شکل گیری نوعی افکارعمومی در دوره صفویه


ص. 253-274
چکیده (2169 مشاهده) | متن کامل (PDF) (305 دریافت)


ازدواج و طلاق در ایران عصر قاجار از منظر سفرنامه‌های خارجی


ص. 275-290
چکیده (2008 مشاهده) | متن کامل (PDF) (496 دریافت)


مطالعات جمعیت‌شناسی ادوار فرهنگی نوسنگی تا مفرغ بخش لاران چهارمحال و بختیاری


ص. 291-316
چکیده (2055 مشاهده) | متن کامل (PDF) (288 دریافت)


پژوهشی بر شاخص ترین نقوش نمادین گیاهی در گچبری های ساسانی


ص. 317-340
چکیده (2445 مشاهده) | متن کامل (PDF) (864 دریافت)


مسایل جامعه روستایی ایران در آغاز سده 20/14(نمونه محال ثلاث)


ص. 341-364
چکیده (1999 مشاهده) | متن کامل (PDF) (325 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 364