دوره 10، شماره 1 - ( 1397 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

هم‌سویی با شاهنامه در تجدید حیات هنری و احیا هویت ایرانی


ص. 36-1
چکیده (8861 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1726 دریافت)


تأثیر سیاست‌های کشورداری مغولان بر جایگاه اجتماعی و سیاسی اصناف در ایران


ص. 54-37
چکیده (8721 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2062 دریافت)


ساختار و کارکردهای خانواده ایرانی در دوره «مادها»


ص. 80-55
چکیده (8757 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2001 دریافت)


نشانگان فروپاشي دودمان قاجار از منظر سیاحت‌نامه‌ ابراهیم‌بیگ


ص. 100-81
چکیده (8321 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1530 دریافت)


بازنگری مذهب الیماییدها براساس برخی شواهد باستان‌شناختی


ص. 122-101
چکیده (8817 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1904 دریافت)


تداوم زندگی کوچ‌نشینی از دوره پیش از تاریخ تا عصر حاضر در منطقه میان‌کوه شهرستان اردل؛ بر پایه مدارک باستان‌شناختی


ص. 147-123
چکیده (8398 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2622 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 147