دوره 5، شماره 1 - ( 1392 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 174-139 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار/ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
2- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:   (10221 مشاهده)
  چکیده در این مقاله، مستندهای اجتماعی درباره آسیب های کودکان و نوجوانان- که پس از انقلاب اسلامی ایرانساخته شده اند- با رویکردی جامعه شناختی تحلیل شده است. هدف مقاله این است که مستندهای اجتماعی و مسائل مطرح شده در آن ها تا چه حد آسیب های اجتماعی جامعه را بیان می کند و اینکه مسائل مطرح شده در فیلم ها با مسائل و مشکلات موجود در جامعه یکسان است.برای بررسیرابطةتغییراتاجتماعیوسینما،نیاز بهچارچوبی مفهومیاستکهبیش از هرچیز درحوزةجامعه شناسیسینمابگنجد؛ یعنیمدّعیوجودنوعیرابطهبینویژگی هایفیلم هایتولید شدهباویژگی هایجامعهباشد. چارچوب نظری مقاله، نظریه «بازتاب»در جامعه شناسی هنر است. روش تحلیل فیلم ها از نظر ارتباط آن ها با جامعه معاصرشان، روش نقد برون نگر است. نتایج تحقیق گویای این است که بین شرایط موجود در جامعه و پرداختن به موضوع های مختلف در مستندهای اجتماعی پس از انقلاب ارتباط متقابل وجود داشته است.براساسنظریةبازتابکهفیلم هاراانعکاسشرایطاجتماعیجامعةزمانخودمی داند،بامطالعةمستندهایاجتماعیپسازانقلابمی توانبهبزرگ ترینآسیب هایاجتماعیهردورةزمانیپیبردوسینمایمستندرانشان دهندةتصویریازواقعیت های جامعهدانست.    
متن کامل [PDF 328 kb]   (4271 دریافت)    
نوع مقاله: طرح پژوهشی | موضوع مقاله: علوم اجتماعی
انتشار: 1392/6/6

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.