درباره نشریه

نشریه جامعه‌شناسی تاریخی یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
مجله علمی – پژوهشی جامعه شناسی تاریخی از سال ۱۳۸۸ تا۱۳۹۰ با عنوان دانشنامه علوم اجتماعی منتشر می شد. از پاییز و زمستان سال ۱۳۹۰طبق مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان جامعه شناسی تاریخی انتشار یافت. درجه علمی – پژوهشی مجله جامعه شناسی تاریخی بر اساس نامه شماره ۱۸/۳/۱۶۲۷۰۸ مورخ /۰۸/۰۷۱۳۹۱ در جلسه کار گروه علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ۳۹۱/۰۷/۲۵ ۱ مطرح و با اعطای اعتبار علمی – پژوهشی از شماره ۲ پاییز و زمستان ۹۰ موافقت گردید .

اطلاعیه:
 مولفین گرامی با سلام،
به اطلاع می رساند نشریه جامعه شناسی تاریخی، مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۶۰۰ هزار تومان) برای داوری و چاپ مقالات (۱۵۰ هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۴۵۰ هزار تومان برای صدور پذیرش) هزینه دریافت می کند.
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز ( بعد از تأیید اولیه مقاله ( قبل ارسال داوری) یا بعد ازتأیید نهایی  (قبل از صدور پذیرش)) انجام خواهد شد. خواهشمند است تصویر فیش واریزی را به ایمیل نشریه ارسال فرمایید.
باتشکر

شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه شبا:   IR۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه واریز: ۳۲۵۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۶۳۱۴۱۱۲۰۰۰۰۰۰
فرایند دریافت تا پذیرش مقالات

 
                                                                            اطلاعات تماس با دفتر نشریه
مدیر داخلی خانم زینب حسن پور
تنها راه برقراری ارتباط با نشریه از طریق ایمیل است. socialjournal@modares.ac.ir